Η εταιρία δραστηριοποιείται στους τομείς:

  • κτηριακών κατασκευών (κυρίως βιομηχανικών κτηρίων, στηριζόμενη σε ομάδα έμπειρων Μηχανικών (αρχιτέκτονες , στατικούς, Μηχανολόγους))
  • real estate,
  • μελετών εγκατάστασης / εμπορίας / τοποθέτησης / συντήρησης βιομηχανικών εξοπλισμών,
  • μάρκετινγκ και εμπορίας τροφίμων (τυποποιημένων και μακράς διάρκειας) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας και της Ασίας.
  • Αναλαμβάνουμε την οργάνωση συμμετοχής των πελατών μας σε διεθνείς εκθέσεις τροφίμων , την προβολή τους και B2B συναντήσεις

Δραστηριοποιούμαστε κυρίως στην Κύπρο , όπου και η έδρα μας στη Λεμεσό και στην Ελλάδα με γραφεία στην Αθήνα.